Avís legal

Aquesta pàgina és propietat de STOCKS TEXTILES BARCELONA S.L., NIF BXX00000, i domicili social a Passeig FFCC Catalans,170 - 08940 - Cornellà ( Barcelona ).
Telèfon: +34934741990
Correu electrònic: info@stockstextilesbarcelona.com

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web d'acord amb l'establert en la legislació vigent, abstenint-se d'utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L'accés al WebSite és responsabilitat única dels usuaris.

L'accés al website no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l`usuari i STOCKS TEXTILES BARCELONA S.L.

Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web són titularitat de STOCKS TEXTILES BARCELONA S.L.

En cas que l'usuari propocioni algun tipus d'informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.

               
Avís legal - STOCKS TEXTILES BARCELONA S.L. - Passeig dels Ferrocarrils Catalans,170 - 08940 - Cornellà ( Barcelona ) - info@stockstextilesbarcelona.com - +34934741990